התנ"ך והארכיאולוגיה של העולם העתיק

שיטתו של עמנואל וליקובסקי

עולמות מתנגשים

חומרים נוספים

http://www.pbs.org/wgbh/nova/assets/swf/1/expedition-punt/expe.swf