התנ"ך והארכיאולוגיה של העולם העתיק

שיטתו של עמנואל וליקובסקי

עולמות מתנגשים

הספר - תקופות בתוהו